Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden (Arkiv/forskning/litteratur)

av Tore Blom, Saturday, February 04, 2023, 14:26 (120 dagar sedan) @ K Lemming

Då jag inte har någon lokalkännedom blir man ngt förvirrad. Den verkstad jag ytterst söker fanns i Södra Åsum., fått förslag på att det kunde vara lokstallarna o Sjöbo som är i bakgrunden. Diskussionen hamnade i Bjärsjölagård? Fanns det lokstallar både vid Bjärsjölagård och Sjöbo? Södra Åsum då, fanns det även där järnväg? och ev lokstall?


Hela tråden: