Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden (Arkiv/forskning/litteratur)

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Saturday, February 04, 2023, 22:01 (56 dagar sedan) @ Tore Blom

Då jag inte har någon lokalkännedom blir man ngt förvirrad. Den verkstad jag ytterst söker fanns i Södra Åsum., fått förslag på att det kunde vara lokstallarna o Sjöbo som är i bakgrunden. Diskussionen hamnade i Bjärsjölagård? Fanns det lokstallar både vid Bjärsjölagård och Sjöbo? Södra Åsum då, fanns det även där järnväg? och ev lokstall?

Bjärsjölagårds lokstall länkades det till felaktigt, vilket sedan korrigerades i tråden. Så det kan vi bortse ifrån. Dock var lokstallarna i Sjöbo ganska lika de i Bjärsjölagård rent byggnadsmässigt men den ursprungliga bilden tror jag inte är tagen vid stationen i Sjöbo eftersom lokstallarna där inte såg ut så som på bilden. Södra Åsum ligger ju lite utanför Sjöbo tätort och lokstallarna var just i tätorten (där det numera är bussterminal). Någon järnväg fanns inte i Södra Åsum. Jag har sett lokstallarna i Sjöbo på 1960-talet och frågebilden stämmer inte med Sjöbo lokstallar och inte heller med bangårdsritning över Sjöbo station från början av 1900-talet. Finns det något som säger att bilden är tagen vid ett lokstall?


Hela tråden: