Enköping stn - 1991 -. Ställverk? (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving, Sunday, February 05, 2023, 10:36 (118 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Nu hittade jag en instruktion från 1906, gissningsvis utgiven i samband med att den första fullständiga signalsäkerhetsanläggningen i Enköping togs i bruk. Enligt instruktionen fanns ETT ställverk med bl a sex signalvevar och två växelhävstänger. Om stationsblockering nämns inget, så den tillkom nog senare.

En bangårdsritning från 1924 visar signaler samt ställverkshusets läge (byggnad 3 på ritningen, ännu inte sammanbyggt med stationshuset). Att det 1940 rapporterades att det i Enköping fanns två ställverk hänger kanske samman med att bangården byggts om och gjort det nödvändigt med ytterligare ett ställverk, alternativt att det högt belägna ställverket ersatts av två ställverkskurar. Under 1920- och 1930-talen arbetade både SJ och EJ en del med att få bort ställverk i höga byggnader på sådana stationer där trafikintensiteten inte gjorde det nödvändigt att ständigt ha ställverket bemannat.


Hela tråden: