Enköping stn - 1991 -. Ställverk? (Järnväg allmänt)

av z750asn, Sunday, February 05, 2023, 11:08 (118 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

En bangårdsritning från 1924 visar signaler samt ställverkshusets läge (byggnad 3 på ritningen, ännu inte sammanbyggt med stationshuset). Att det 1940 rapporterades att det i Enköping fanns två ställverk hänger kanske samman med att bangården byggts om och gjort det nödvändigt med ytterligare ett ställverk, alternativt att det högt belägna ställverket ersatts av två ställverkskurar.

När man kollar på den bifogade bangårdsritningen finns det två byggnader markerade med nummer 3 som var siffran för ställverksbyggnad.

Den ena vid stationshuset och den andra vid lokstallet.
Vilka delar av bangården styrdes från ställverksbyggnaden borta vid lokstallet?


Hela tråden: