Enköping stn - 1991 -. Ställverk? (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving, Sunday, February 05, 2023, 12:30 (118 dagar sedan) @ z750asn

En

När man kollar på den bifogade bangårdsritningen finns det två byggnader markerade med nummer 3 som var siffran för ställverksbyggnad.

Den ena vid stationshuset och den andra vid lokstallet.
Vilka delar av bangården styrdes från ställverksbyggnaden borta vid lokstallet?

Bra iakttagelse! Man skulle kunna tänka sig att ställverket vid lokstallet kom till i samband med UEJ 1912, och antagligen manövrerade signaler och låste växlar i den bangårdsänden. Mycket möjligt att stationsblockeringen installerades i samband med att det blev två ställverk.

Att det första ställverket antagligen tillkom 1906 kan ha samband med att EHRJ öppnades det året.


Hela tråden: