Enköping -- "fri genomfart" på nätterna 1975--1984 (Järnväg allmänt)

av Göran Kannerby, Sunday, February 05, 2023, 19:39 (118 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

(Om ett liknande fall skulle uppkomma i dag, skulle man nog i stället ha sagt att stationen var fjärrbevakad av fjärrtågklareraren trots det faktum att fjärrtågklareraren inte skulle ha möjlighet att fjärrstyra något i driftplatsens ställverk.)


Samtidigt kräver signalteknikerna att det som borde vara linje ska vara driftplats om det är möjligt för fjtkl att styra det som annars skulle vara blocksignaler. :-)


Hela tråden: