Enköping -- "fri genomfart" på nätterna 1975--1984. (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Sunday, February 05, 2023, 22:44 (117 dagar sedan) @ Leif B

Hade fjtkl indikeringar från spårledningar inne på stationen eller försvann tågen i ett "svart hål" inne på stationen och dök sedan upp på andra sidan?

Jag vet inte vilka indikeringar som fjtkl hade från Enköping mellan 1975 och 1984, men något "svart hål" tror jag inte på. Indikering huruvida det var belagt eller fritt på huvudtågspåret i Enköping torde åtminstone ha funnits.

Rimligen torde spärrning av av linjeblocket i Grillby eller Lundby ha påverkat infarts-, utfarts- och blocksignaler (vid stationsgränsen) i Enköping på samma sätt som sådan spärrning påverkade mellanblocksignaler. Kanske fanns det också möjlighet för fjtkl att spärra linjeblocket i Enköpings båda ändar.


Hela tråden: