Höör -- "fri genomfart" i st för fjbgrst? -- troligen inte (Järnväg allmänt)

av Lennart Fransson, Monday, February 06, 2023, 07:59 (117 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Enligt Järnvägsdata inkopplades Fjb (Hässleholm)-(Höör)-(Eslöv) 1981-06-29, och i Höör 1981-11-30. Tillämpades samma princip i Höör som i Enköping under dessa 5 månader?


Jag har inte hört talas om något slags motsvarande undantag för Höör. Det borde jag ha gjort om något sådant hade funnits, för när jag började jobba på Trafiksäkerhetsenheten vid Statens järnvägar i oktober 1982 försågs jag med kopior av de undantag från 1979 års säo som då hade utfärdats.

Men helt säkert är ju detta inte. Jag ser på grafen från tdt 180 (alltså före fjb-inkopplingen i juni 1981) att Höör var bevakad bara M-F 0700-1800. Det skulle alltså ha krävt en väldigt stor utökning av tågklarerarbemanningen för att ha Höör bevakat dygnet om under de kommande fem månaderna.
/up

Anledningen till min fråga är en diskussion med min dåvarande kollega L-G B för dryga 30 år sedan, och det jag tror jag minns var att det gjordes en speciell lösning för Höör, men inte vilken. Alternativt att man slutligen bestämde sig för att inte göra en speciell lösning, men det är inte så jag minns det. Höör byggdes väl om till krysstation i sammanhanget, för att senare få en sidotågväg i samband med förlängningen av Pågatågen?


Hela tråden: