T41 204 + T41 200 i (multipel)koppling Rättvik augusti 1969. (Fordon: lok)

av Macadam, Monday, February 06, 2023, 20:40 (118 dagar sedan) @ Danne J


Vad hade T41 för startdragkraft i jmf m tex T43, T44 och T45, och vilka tågvikter kunde anförtros dem på denna bana? Mitt minnesintryck från de unga år när jag rörde mig i krokarna är att T41-orna muntert och under mycket avgivande av decibel pinnade iväg med icke oävna tåglängder. Acceleration 0-100 på 10 sekunder, fast i kraftig slow motion då :-D


Startdragkraften anges till 18,0 Mp, samt 21,6 för T43 och 22,4 för T44 i SLM 1979-01-01.
Jag har inga uppgifter tillgängliga för T45 för närvarande

SLM -76 anger dragkraft:

T41 18,0 Mp
T43 18,0 Mp
T44 19,2 Mp
T45 28,0 Mp

En diskrepans mellan SLM-76 & 79 på T43 & T44. Antagligen är uppgiften från -79 den rätta.


Hela tråden: