D-lok anslutning för multipeldrift (Fordon: lok)

av Anders Sandgren, Bredäng, Tuesday, February 07, 2023, 09:47 (117 dagar sedan) @ Sune Nylén

Undrar om det inte var där det ovala hålet i rambalken finns som dosan satt. att det är ovalt kan ju bero på att kabeln från kontrollern drogs genom och anslöt på baksidan
[image]

Men det känns som en udda placering om man tänker på att alla tidigare lok hade multipeldosorna tämligen centralt i fronten. Placerade längre ut innebär att multipelledningen utsätts för mer rörelse och då det är en mångpolig anslutning slits den nog mer.
Såväl Oa, Oc, Od & Pa liksom vissa motorvagnar hade multipeldosor av snarlik typ och placering men i mitten av 20-talet togs dessa ner i samband med ombyggnation av elsystem. Undantaget kan ha varit Oc som nog var den enda typ som hade hopkopplade huvudluftbehållare så att kompressorerna kunde gå parallellt. Jag betvivlar att typerna var kopplingsbara.
Ingen (åtm nu levande) har någonsin sett multipeldosorna på D-loken. Kan det vara så att loken beställdes med multipeldrift men när Od-loken fick sin demonterad (vid ung samma tid som loken levererades) så ändrades det hela så att D-loken levererades utan. D och Od kan nog ha varit tämligen lika elektriskt och om multipeldriften på Od inte fungerade tillfredsställande fanns ingen anledning att ha den på D-loken, framförallt om det inte då riktigt fanns dragkraftsbehov heller.
Fanns multipeldosorna på D-lokens elschemor?
Oa-loken hade multipeldrift och det finns bilder med två lokpar, men det ser ut som att båda är bemannade så det är nog lokkoppling snarare än multipeldrift. Kopplade lok var ju inte ovanligt på ånglokstiden så man var nog rätt van vid det om det så behövdes.


Hela tråden: