D-lok anslutning för multipeldrift (Fordon: lok)

av sepernik, Göteborg, Tuesday, February 07, 2023, 11:14 (117 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Men det känns som en udda placering om man tänker på att alla tidigare lok hade multipeldosorna tämligen centralt i fronten. Placerade längre ut innebär att multipelledningen utsätts för mer rörelse och då det är en mångpolig anslutning slits den nog mer.
Såväl Oa, Oc, Od & Pa liksom vissa motorvagnar hade multipeldosor av snarlik typ och placering…

D-lokens gaveldörr och övergångsbrygga hindrade en motsvarande placering av multipeldosorna varför annan lokalisering behövde väljas. En möjlighet som tydligen inte valdes var den som senare tillkom på Da-loken. Gissar för övrigt att de nedre strålkastarna sitter lite längre isär på Da jämfört med ursprungliga D.

--
Mvh Per Niklasson


Hela tråden: