Signalen "allt väl" - GDJ (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, February 09, 2023, 08:45 (292 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

I Sven Gerndts bok "Sveriges första avslutade järnväg" utgiven 1959 kan man på sidan 35 läsa att enligt GDJ ursprungliga "interims-instruktioner" skulle semafor normalt visa "allt väl" - vingen helt infälld i stolpen, nattetid vitt sken. Stoppsignal visades när det fanns hinder samt under fem minuter efter att tåg passerat, därefter "varsamhet" i ytterligare fem minuter, sedan "allt väl".


Hela tråden: