D-lok - multipelutrustning. (Fordon: lok)

av Sune Nylén, Thursday, February 09, 2023, 09:47 (115 dagar sedan) @ S-O Johansson

Jag är faktiskt mycket tveksam. Jämför man med andra lok med multipeldosa på denna tiden har de stora dosor i fronten.
Det finns massor av bilder på D-lok från 1926 och framåt och det finns inte ett tecken på någon av dessa bilder på någon form av multipeldosa.
Den enda dosan i fronten är tågvärmen.
Kan någon visa på något lok med mult dosa före Da eller Du2? Tacksam för motbevis!


I Tore Nordin -Lennart Wretman - Ove Grundstedt bok "Svenska ellok" 1998, SJK bok nr 67, nämns att de första D-loken var utrustade med anordningar för multipelkörning. Dessa avlägsnades efter en tid pga att de inte fungerade tillfredsställande samt att man ansåg att behov inte fanns för att framföra godståg med en vagnvikt överstigande 900 ton inom överskådlig tid. Vilket skulle krävt multipelkopplade lok. Det senare tyder på att det var Dg-loken som skulle ha haft utrustning för multipelkörning. Det var nog heller inte tänkt att man så ofta skulle skifta utväxling mellan lokvarianterna. Var den kan ha suttit framgår inte av de ritningar och bilder som finns i boken. Författarna nämner heller inte var den eventuellt skulle suttit.

Tack. Det borde jag kollat själv. Det skulle nog behövts finregleringsutrustning som på Df loket för att undvika för stora språng i dragkraften. Men den konstruktionen kom ju inte förrän i slutet av 40 talet. Läs gärna om Df 208 i elloksboken. / Sune.


Hela tråden: