D-lok vs Da - övergångsbryggor (Fordon: lok)

av Niklas Bygdestam, Uppsala, Belgrad, Monday, February 13, 2023, 09:06 (111 dagar sedan) @ sepernik

När jag ändå tar upp det med övergången. Vid elinvigningståget Varberg Herrljunga Uddevalla Strömstad 48/49 nånting, står det i instruktionerna att övergången mellan lok och vagnar skulle vara möjlig under gång så att gästerna hade möjlighet att gå in till föraren. Så nån gång kom även de till nytta,,,/ Sune.


Utifrån övergångsbryggornas olika höjdlägen tolkar jag saken sådan att på D-loken var höjden anpassad till personvagnars lägre golvhöjd medan på Da-loken var höjden i nivå med lokens golvhöjd.
D v s att när Da-loken projekterades så ansågs något behov av kommunikation med påkopplade vagnar inte längre föreligga - rätt antaget?


Fast jag har aldrig hört talas egentligen om att man fällt ned övergångsbryggorna mellan D-lok och personvagnar. Vet inte ens om den tanken fanns.

--
Никлас Быгдестам
Allmänt intresserad av järnvägar. Inriktar mig på Europa. Jag bor i Uppsala och i Belgrad


Hela tråden: