Rullagerbyte på ånglok? (Fordon: lok)

av Anders Järvenpää, Åbo, Tuesday, March 14, 2023, 09:44 (7 dagar sedan)

Telefonen ringde sent i går afton. En vän som renoverar ett stort ånglok med rullager i maskineriet och driv-/löpaxlar har fått akut bekymmer eftersom lagerbyte krävs. Glidlager vore enkelt men nu är det frågan om rullager och byte av dem kräver att man avlägsnar hjulen från axeln, byter lagren och återmonterar hjulen. Detta kräver uppenbarligen synnerligen stor precision (bättre än med glidlager i maskineriet) för att tapparna ska hamna i rätt vinkel i förhållande till varandra och det enda kända verktyget (en form av jigg) för detta arbete som fanns i Finland har skrotats för länge sedan.

SKF levererar nya lager. De är således inte något problem.

Samma problematik gäller alla koppelstångslok med rullager och hjulen utanför ramverket, oavsett om det är frågan om ång-, motor- eller elektrolok.

Nu till frågan: Finns det en verkstad i Sverige som har detta verktyg kvar och som är villig att göra jobbet på uppdrag? Eftersom koppelstångslok har använts i Sverige i modern tid, kan verktygen ännu tänkas finnas kvar.

Min vän vore synnerligen tacksam för information i ärendet.


Hela tråden: