Rullagerbyte på ånglok? (Fordon: lok)

av mormorsgruvan, Tuesday, March 14, 2023, 15:50 (6 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Har din vän någon sänkgrav ? Går det inte att montera koppelstänger med en av axlarna i sänkgraven, eller måsta man kanske montera en höjbar motaxel i sänkgraven för att lyfta upp lokets axel till rätt nivå ? Utan en sänkgrav går det att göra ett avbrott i rälsen och där montera ett vridbart hjul. Lokets ena koppelaxel placeras över detta hjul. En annan metod vore kanske att smörja hjulen/rälsen med såpa/olja för att lättare kunna vrida hjulaxlarna i rätt position.
Varför måste man demontera hjulen från axeln ? Sitter lagren innanför axeln ?


Hela tråden: