Rullagerbyte på ånglok? (Fordon: lok)

av BD, Tuesday, March 14, 2023, 19:05 (6 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Varför måste man demontera hjulen från axeln ? Sitter lagren innanför axeln ?

Lok med koppelstänger plägar att ha lagren innanför hjulen.

Lagren kunde möjligen var utanför hjulen om loket har invändiga koppelstänger och att alla kopplade axlar då har vevaxlar.


Hela tråden: