Rullagerbyte på ånglok? (Fordon: lok)

av Harald ⌂, Göteborg, Tuesday, March 14, 2023, 21:52 (6 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Har din vän någon sänkgrav ? Går det inte att montera koppelstänger med en av axlarna i sänkgraven, eller måsta man kanske montera en höjbar motaxel i sänkgraven för att lyfta upp lokets axel till rätt nivå ? Utan en sänkgrav går det att göra ett avbrott i rälsen och där montera ett vridbart hjul. Lokets ena koppelaxel placeras över detta hjul. En annan metod vore kanske att smörja hjulen/rälsen med såpa/olja för att lättare kunna vrida hjulaxlarna i rätt position.
Varför måste man demontera hjulen från axeln ? Sitter lagren innanför axeln ?

Inget av de här förslagen löser väl problemet, som är att vinkeln mellan koppelstångstapparna på de båda hjulen måste vara densamma som på övriga koppelaxlar.


Hela tråden: