Fåglavik, Kåryds grusgrop (Järnväg allmänt)

av sepernik, Göteborg, Tuesday, March 14, 2023, 22:58 (259 dagar sedan) @ Eric Womelo

Tittar vi lite närmare på den Terrängkartan så finns det nåt som ser ut som små grustag c:a 1 km från Fåglavik station, i höjd med Banvaktsstuga Banken.
https://kartbild.com/#16/58.1129/13.1258/0x44

Är det körvägar till dessa små uttag som syns eller låg det spår även dit?

Jag håller nog även med Per att det verkar vara helt otroligt om det skulle gå ett spår till Kåryds gropen från Km 369

Jag antar att du menar de urtag som ser ut att vara gjorda i anslutning till banken?
Om man med samma förstoringsgrad i kartbild.com växlar till lagret "ekokarta 2" så framgår att fastighetsgränsen för järnvägsområdet innefattar dessa urtag (fastighetsgränsen är här gemensam med en traktgräns så gränslinjen är fetare och streckprickad).
Ett antagande är att man tog material till banken från dessa urtag, sannolikt när dubbelspåret anlades och banken breddades.
Banvaktsstugan som syns i lagret "häradskarta" saknas i ekonomiska kartan (ekokarta 2) troligen för att den inte längre behövdes, för att man hämtade material till banken från platsen för stugan samt att banken nu blev högre än tidigare(?).

Som jag förstått det så byggdes bankar (som utgör järnvägens underbyggnad) primärt inte av grus från ett grustag utan av massor som hämtats från närliggande skärningar. När banan stakades ut var höjdsättningen viktig för att balansera överskottet från skärningar mot behovet av material för uppbyggnad av banker. Detta för att minimera behovet av att transportera massor längre än nödvändigt.
Grus från grustag användes väl i första hand för järnvägens överbyggnad, d v s spåret med sin ballast av grus.

--
Mvh Per Niklasson


Hela tråden: