Återmontering av hjul på axel (Fordon: lok)

av BD, Wednesday, March 15, 2023, 11:50 (5 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Förmodligen är hjulen anordnade för demontering enligt Brattmetoden. Då finns under en kort tid under monteringen med hjälp av påkrympning tid att slutjustera läget. Skulle man misslyckas så är det enkelt att åter demontera hjulet.

Jag föreslår att först prova det enklaste, nämligen att innan demonteringen göra några sammanfallande parallella ritsar på hjul och axel. Vid påkrympningen ska man se till att ritsarna sammanträffar. Beroende på det sammanlagda glappet i storlagret och koppelstångslagret (Om rullager även där) går att beräkna hur stor eventuell avvikelse som kan tillåtas i ritsarna.

Vill man så kan man krångla till det och tillverka en monteringsjigg så finns många möjliga utföranden. Men förmodligen fungerar det med ritsar som visat sig att fungera i andra sammanhang.

Är det påpressning som används blir det betydligt besvärligare att finna rätt läge. Vid pressning är det vanligt med iskärningar med påföljande besvär med att återställa ytorna.


Hela tråden: