NRK Malm og bane. Om LKAB 1980 (Järnväg allmänt)

av Lennart Petersen, Wednesday, March 15, 2023, 22:19 (436 dagar sedan) @ BD

Då, 1980, frågade man om LKAB finns kvar år 2000.

NRK Video

Spännande och bra film.
Titta på det hiskliga spårspringet ca 02:45 in i filmen, om han halkart till på en isfläck så...
Men det gicjk ju bra för LKAB men då var det knepigt ett tag.
Och NSB lyckades reta upp LKAB rejält, i NSB personaltidning återfanns ett reportage med text på omslagssidan: ”Gullruvan i norr”.
I reportaget skröt man med att Ofotbanen var enda vinstgivande bana på hela NSB.
När LKAB samtidigt kämpade för överlevnad var den artikeln inte så välplacerad men så småningom mynnade det ut i en överenskommelse där LKAB självt tog över malmtågstrafiken via dotterbolagen MTAB och MTAS där MTAS svarade för den norska delen.
Och verksamheten har blivit allt effektivare, man är längre ner i gruvan och under havsnivån. Brytningen effektivare och alltmer fjärrstyrd via Tv-monitorer. Man producerar pellets och en enda kvalitet på malmen vilket ger effektivare drift. Malmtågen har fått nya lok och tågen tyngre nu tar en malmvagn 100t malm.


Hela tråden: