Finnshyttan (Järnväg allmänt)

av H R Lorin, Saturday, March 18, 2023, 12:06 (14 dagar sedan) @ Granis

Finnshyttan hade från 1876 till 1951 smalspårig förbindelse med Filipstad V och normalspårig förbindelse med Filipstad Ö. Mellan 1951 och 1964, när inlandsbanan drogs via Filipstad V, fanns bara den normalspåriga anslutningen via Filipstad Ö. I samband med att denna omläggning av inlandsbanan blev klar 1964 försvann anslutningen till Filipstad Ö och ersattes av ett stickspår från en växel strax söder om Finnshyttan och normalspårsanslutningen flyttades till Filipstad V, som nu blev bara Filipstad då Östra stationen lades ned när linjen Finnshyttan-Nyhyttan revs upp.

Jag är inte säker på att det fanns någon överföringsramp på Västra stationen utan rampningen har nog alltid gjorts i Finnshyttan. 1951 var det väl inte så vanligt med överföringsvagnar utan man lastade om i stället.

Funderar en som sedan 50 år bott i vinkeln mellan de båda banorna i norra Filipstad.


Hela tråden: