Smalspåriga personvagnar: MMJ (Järnväg allmänt)

av Johan O, Monday, March 20, 2023, 17:58 (72 dagar sedan) @ Johan O

Ombyggnader och fler vagnar
Redan år 1883 rapporterar man att två vagnar med postfack byggts om under året. Vi tolkar detta som att man rustar upp eller bygger om de nu 10 år gamla ursprungsfinkorna. Här kan det även vara på sin plats att beskriva hur MMJ genomför sina rätt radikala upprustningar:

Ur 1885 års styrelseberättelse
Speciellt anse vi oss böra påpeka det framåtgående som verkstaden för reparationer intagit; der ha blifvit förfärdigade 4 nya bagagevagnar, 5 nya godsvagnar, och 3 passagerarvagnar omgjorda och försedda med nya tidsenliga fjedrar. För godsvagnarne äro använda hjul, axlar, och en del balkar af förbrukade gamla godsvagnar.

I samband med dessa radikala ombyggnader uppstår år 1885 ytterligare en bagagevagn med ”konduktörskupé och broms”. Vagnen bokförs på ”Reparations konto” i huvudboken, men hur mycket som egentligen återstår från någon äldre, ”förbrukad”, vagn kan man fundera över, för vagnen är nästan en meter längre än de äldre godsvagnarna.

Ytterligare en täckt vagn uppstår på samma sätt året efter. Den här gången rör det sig sannolikt om en ombyggd gammal vagn, då den bara är 5,6 meter lång med 2,4 meters hjulbas, vilket verkar överensstämma med de äldsta vagnarna.

Bägge vagnarna får ”behålla” sina gamla nummer, 14 och 18, men vilken vagn som är vilken har vi inte kunnat reda ut. Med största sannolikhet är den vagn som byggs om år 1886 banans fångvagn, men mer om detta nedan. I huvudboken rapporterar man därefter i alla fall att man har två konduktörsvagnar och 4 täckta godsvagnar.

År 1888 rapporterar man att ”en täckt godsvagn eller så kallad konduktörsfinka ombyggd och försedd med skrufbroms och fack för postforsling”. Sannolikt för det sig om någon av nummer 32 eller 33. Troligen klassas nummer 8 och 9 ned till vanliga täckta vagnar i samband med detta.

Året efter tillkommer en sjunde täckt godsvagn, som får nummer 35. Sannolikt är vagnen en vanlig godsfinka.

Omnumreringen
Förutom enstaka noteringar om vagnsnummer dröjer det till besiktningen av den rullande materielen år 1890 innan vi får en fullständig bild av vagnparkens numrering. Man har då sju täckta vagnar med nummer 8-9, 14, 18, 32-33 och 35, varav en vagn är fångvagnen.

År 1891 inför man den nya nummerserien och de sju vagnarna blir omnumrerade till 706-712. Liksom för personvagnarna har vi inte lyckats reda ut hur omnumreringen gjorts, tabellen nedan är därför våra gissningar. Vi har främst utgått ifrån att ju kortare hjulbas, desto äldre vagn.

[image]
Omnumreringstabell för de täckta godsvagnarna år 1891. Notera att klamrarna endast visar vilka vagnsserier som vi tror har fått vilka nummer, exakt vilken individ som fått vilket nytt nummer har vi inte kunnat reda ut.

I samband med omnumreringen införs även littera. I fortsättningen fokuserar vi därför på de vagnar som entydigt kategoriseras som F-vagnar.

[image]
En F-vagn från MMJ vid stationshuset i Gössäter. Bilden är sannolikt tagen strax efter öppnandet av MKJ år 1889 och är eventuellt till och med tagen före omnumreringen. Vagnen verkar ha stående panel och tycks vara av samma ålderdomliga modell som bilden från Mariestad högre upp i inlägget. Observera att vagnen har helt fotsteg utmed hela sidan för att tågpersonalen ska kunna ta sig mellan vagnarna under färd. Vi gissar att detta är F 707.

[image]
År 1897 skymtar en MMJ-finka vid stationshuset i Moholm. Vagnen verkar inte riktigt vara av samma typ som på den förra bilden. Vagnen saknar plattform i den synliga änden, men verkar ha helt fotsteg utmed hela sidan. Skulle detta därför kunna vara F 708?


Hela tråden: