Smalspåriga personvagnar: MMJ (Järnväg allmänt)

av Johan O, Monday, March 20, 2023, 17:58 (72 dagar sedan) @ Johan O

Fler hembyggda vagnar
År 1892 bygger man ytterligare en resgodsvagn på den egna verkstaden. Sannolikt får vagnen nummer 726, även om huvudboken i flera års tid rapporterar vagnen som nummer 724. Vagnen är banans första lite större och modernare F-vagn.

[image]
En F-vagn först i tåget i Gössäter i mitten av 1890-talet. Vagnen är klart modernare än vagnen på den förra bilden från Gössäter och saknar även det långa fotsteget som vagnen i Moholm har. Vi tror därför att detta är F 726 i originalskick.

Några år senare, år 1895 byggs ytterligare en liknande resgodsvagn som får nummer 727. Vagnen verkar utifrån bilder vara den enda med plåtdörr.

[image]
När kung Oscar II på väg till VGJs invigning i juli år 1900 besöker Kinnekulle och Råbäck råkar förutom personvagnarna även MMJ F 727 fastna på bild då den ingår i det kungliga tåget från Moholm. Detta är den äldsta bild vi hittat där numret på resgodsvagnen syns tydligt.

Någon gång mellan år 1897 och 1900 byggs F 726 om med förlängt underrede och får plattformar i bägge ändar. Sannolikt är det en anpassning inför den utökade samtrafiken med KiLJ som startar vid denna tid.

[image]
När Hertigparet av Västergötland år 1902 reser med tåg Moholm-Skara syns F 726 på bilden från Svaneberg. Finkan till höger tillhör SKWJ. Notera att F 726 efter ombyggnaden med plattformar i bägge ändar blivit nästan en meter längre än banans övriga F-vagnar.

Modernare resgodsvagnar
När man år 1901 beställer fem godsfinkor från Göteborg mekaniska verkstad ändras beställningen på trafikchefens initiativ till att omfatta en F-vagn och fyra G-vagnar. Den nya F-vagnen F 735 är måttmässigt och sannolikt även utseendemässigt väldigt lik F 726, men har ventiler på sidorna. Liksom F 726 har vagnen plattform i bägge ändar.

[image]
Den enda bild av F 735 vi hittat är denna där ena plattformen sticker fram bredvid en VGJ-vagn. Bilden ingår i samma serie som övriga personalbilder från Mariestad, samtliga sannolikt tagna i mitten av 1910-talet.

Den hembyggda F 727 förses år 1904 med ångpanna tillverkad av Lidköpings Mekaniska Verkstad och blir därmed banans första ångfinka.

De sista resgodsvagnarna som levereras till banan tillverkas av KVAB år 1916. F 743-744 är av den typiska västgötatypen med plattformar i bägge ändar, men har till skillnad från sina många släktingar tak över plattformarna.

[image]
Inför beställningen av vagnarna tar KVAB fram två förslag, ett med tak över plattformarna…

[image]
…och ett utan. Uppenbarligen tycker MMJ att det första förslaget är bättre.

Som vi nämnt tidigare slopar man många av de äldsta vagnarna i början av 1910-talet, men det gäller inte de sju F-vagnarna. Först år 1922 slopas en av vagnarna, sannolikt är det ångfinkan F 727 då F 735 ungefär samtidigt förses med ångpanna.

I samband med VGJs övertagande slopas ytterligare 3 äldre F-vagnar år 1925, vilket alltså bör röra sig om F 707, 708 och 726. Åtminstone F 708 och F 727 blir kvar som tjänstevagnar långt in på VGJ-tiden.

De tre kvarvarande vagnarna F 735, 743 och 744 blir omnumrerade till F 712-714. De rullar därefter i VGJ-tjänst fram till förstatligandet.

[image]
MMJ F 714 i Hjällbo på VGJ. Den 31 augusti 1929 spolas banvallen bort varför resandeutbyte får ske på linjen mellan tåg på var sin sida raset.


Hela tråden: