Smalspåriga personvagnar: MMJ (Järnväg allmänt)

av Johan O, Monday, March 20, 2023, 17:58 (72 dagar sedan) @ Johan O

SJ-tiden
Efter förstatligandet får boggivagnarna nya SJ-nummer och används fram till rälsbussarnas införande i slutet av 1950-talet. Åtminstone fd BCo 704 skrotas år 1960.

CD 703 får ett SJ-nummer tilldelat sig, men märks aldrig om. Den är antecknad som ”Ombygges event. till Cp” vid förstatligandet, men ombyggnaden blir inte av och vagnen slopas istället som trafikvagn år 1952. Den degraderas till tjänstevagn och på slutet står den uppställd i Svensbro på fd HSJ tillsammans med många andra avställda vagnar innan den skrotas i Vislanda, troligen år 1960.

[image]
Lennart Welander fotograferar den ännu privatbanemärkta MMJ CD 703 i Skara några år efter förstatligandet. Vagnen är den fd samägda MKJ DF/DC 101, senare MMJ CD 742.

De bägge tjänstevagnarna 700 och 701 fortsätter som tjänstevagnar under SJ-tiden och skrotas 1954 respektive 1961.

Alla de tre kvarvarande resgodsvagnarna tas över av SJ och skrotas år 1960.

Bevarade fordon
Det finns inga personvagnar eller resgodsvagnar från MMJ bevarade, varken som vagnskorgar eller kompletta vagnar.

Fordonslista
Som vi nämnt på flera ställen i inlägget är denna fordonslista en sammanställning av fakta, våra antaganden och några rena gissningar.

[image]
Fordonslista för MMJ fram till den första omnumreringen år 1891.

[image]
Fordonslista för MMJ från 1891 till VGJs övertagande.

[image]
Fordonslista för MMJ för VGJ-tiden fram till förstatligandet.

De grå fälten markerar att fordonen har bytt nummer. De gula fälten är extra osäkra uppgifter.

Källor till uppgifterna härstammar till största delen från Riksarkivet:
- MMJ-arkivet, främst styrelseprotokoll, styrelseberättelser och huvud- och kassaböcker.
- Väg- & Vattenbyggnads¬styrelsens besiktningsprotokoll i samband med invigningen, införandet av samtrafiken samt hastighetshöjningar.
- Väg- & Vattenbyggnads¬styrelsens årliga rapporter från de enskilda järnvägarna.

Vi har nu gått igenom samtliga järnvägar som med tiden köps upp av VGJ. Nästa gång är det därför dags för själva moderbolaget.

/Johan & Stefan
Bilder från Järnvägsmuseet, Västergötlands museum och Mariestads fotoarkiv.


Hela tråden: