Stockholm-Edinburgh (Tidtabeller)

av Oskar F, Monday, March 20, 2023, 20:39 (198 dagar sedan) @ jvstn

Hej Oskar,

En möjlighet enligt Cooks Continental Timetable 1969 var:
- Nattåg S201 "Italia-Express" Sthlm - Köpenhamn, avg 23:00 ank 9:05
- Tåg E33 "Englænderen" Köpenhamn - Fredericia - Esbjerg, avg 12:40 ank 17:24
- Nattfärja Esbjerg - Newcastle avg. 17:45 - 13:30

Det blir en total restid Stockholm - Newcastle på 38 timmar och 30 minuter och 2 byten. Eftersom tidtabellen är för kontinentala förbindelser, anges inte några tider i England, men man kan lägga till kanske 3 timmar för Newcastle - Edinburgh, således en total restid Sthlm - Edinburgh på c:a 41:30, med 3 byten. Altså nästa 10 timmar kortare än idag, 2 byten färre och inga inneffektiva fasta övernattningar...Detta trotts alla dyra tunnel- och brobyggen som gjorts sedan dess. Detta tyder på att dessa varit till ingen nytta för tågresandet, men haft en enorm miljöpåverkan i form av betong tillverkning...
Detta visar att det finns möjlighet till förbättringar i utbudet av (natt)tåg och färjeförbindelser. Men det behövs framför allt fler lokdragna tåg så att enstaka vagnar kan vara genomgående, för att slippa alla dessa byten...

jvstn

Tack för detta exempel.

Som framgår av annat inlägg går det att åka snabbare med tåg idag. Och kanaltunneln har medfört att tåget har störst marknadsandelar i persontrafiken Bryssel/Paris-London. Att det fortfarande är långt och besvärligt för oss nordbor att åka tåg till Storbritannien kanske går att förbättra framgent, men så pass långa resor är inte tågets främsta marknad. Direktvagn eller inte.


Hela tråden: