Stockholm-Edinburgh (Tidtabeller)

av Oskar F, Tuesday, March 21, 2023, 22:15 (71 dagar sedan) @ jvstn

Hej jvstn
Jag noterar att du missuppfattade mitt inlägg (se nedan). Det jag skrev var att de väldigt långa tågresorna inte är tågets främsta marknad. Det betyder att tåget får flera resenärer/större marknadsandelar på "medellånga" avstånd vilket är särskilt tydligt med kanaltunneln. Många resor Bryssel/Paris-London, få resor Skandinavien-London. En orsak till minskat långväga tågresande är att flyget är så pass snabbt och billigt.

En marknad behöver dock inte vara stor och jag skulle tycka det vore roligt med flera direktvagnar och flera nattåg, om någon lyckas få ekonomi i trafikuppläggen. Å andra sidan är det också roligt att byta tåg på större stationer och hinna slinka in på stationsrestaurangen innan man bordar nästa spännande tågtyp. Motorvagnståg gör det svårt att ha kursvagnar i någon större utsträckning.


... Att det fortfarande är långt och besvärligt för oss nordbor att åka tåg till Storbritannien kanske går att förbättra framgent, men så pass långa resor är inte tågets främsta marknad. Direktvagn eller inte.


Hej Oskar,

Lite tråkigt att höra en "tågentusiast" som tycker att det inte finns en marknad för långväga tågresor, nu när t.o.m. SJ vill satsa på (natt-)tåg till Hamburg / Bryssel / Paris...:-(
Tåget har visat förr hur flexibla och väl anpassade tåg är för långresor, tänk på Nord-expressen, Nordpilen, Italien-expressen, Orient-expressen och alla dessa långväga tåg som funnits förr...

Poängen med mitt inlägg var annars att det med lokdragna tåg och direktvagnar är enklare att få ihop långväga tågresor. Man behöver inte fylla ett helt tåg för att få lönsamhet på en sträcka, det räcker att man kan fylla 1 vagn som sedan är den enda som går hela vägen. Dessutom upplever jag det som mer bekvämt för resenärerna, mer miljövänligt och, kombinerat med fler nattåg, blir den "upplevda" eller "vakna" restiden inte så lång.


Hela tråden: