Hadde Oc-loket stiv ramme som EL1 eller leddet som E71? (Järnväg allmänt)

av Aclassifier ⌂, Wednesday, March 22, 2023, 21:35 (70 dagar sedan) @ Erik W. Johansson

Erik W. Johansson skriver

Ja, El 1 har to boggier som er forbundet med en kobling. Lokkassen inkludert de to snutene hviler på disse boggiene. Bufferbjelkene sitter på boggiene. Det er ingen stiv ramme på El 1. Samme konstruksjon er det også på El 5.

På E71 og Oc sitter motorkassene på boggiene, mens på El 1 sitter de fast i lokkassen. Det gjør at motorene beveger seg radielt inne i motorkassene på El 1. Forskjellen er egentlig marginal, men i nordisk klima var det nok en fordel å slippe belgen mellom lokkasse og motorkasse.

Nei, El 1 hadde akselrekkefølge B'B' slik som Oc. De to boggiene utgjør en leddet ramme.

Forsøk på sammendrag

  • Alle tre har sammenkoblede boggier som i seg sjøl utgjør en leddet ramme. Vi har nok snakket litt forbi hverandre, dette gjør at ingen av lokene har stivt "understell"
  • På E71 er boggiene festet til for- og bakpartene, som igjen er hengslet til lokkassa, som gjør hele loket leddet, slik at det kan vri seg. En ganske ekte krokodille
  • På EL1 er boggiene festet til til en enkelt, lang lokkasse som inkluderer både senterdelen og snutene. Loket i seg sjøl er dermed ikke leddet, så det kan ikke vri seg. Ingen krokodille
  • Så langt har jeg forstått at Oc er som E71? Er bildet på svensk Wikipedia med belg og fleksible slanger godt nok bevis? Har vi egentlige noen andre bevis?

--
Øyvind Teig
Trondheim


Hela tråden: