SJ Litt Ob (Fordon: vagnar)

av Sven A ⌂, Uppsala, Thursday, March 23, 2023, 15:39 (70 dagar sedan) @ Ola Ahlström

I samband med modellbygge av en godsvagn SJ Litt Ob uppstår några frågor. Jag har valt några vagnsnummer som jag försöker spåra vagnarnas slutliga öden men noterar att såväl ombyggnad som omlittrering och nya nummer uppstått under vagnarnas livstid.

Det handlar om de 225 vagnarna anskaffades mellan 1934 och 1947 och här går att spåra vagnarna från leverans fram till 1967 genom särtyck 410, och dessförinnan särtryck 77, som finns digitalt tillgängliga på Samlingsportalen. !967 finns samtliga vagnar utom en kvar som litt Ob.

Därefter gäller andra källor. Modellrallare West har på sin hemsida bland annat två dokument, Särtryck 637, Godsvagnar 1971 och 1983. I den förstnämnda återfinns fd litt Ob men ny som litt R R-t 31-74 0 000 -- 380 0 034 och 31-74-380 0 055 -- 380-0 223, alltså 224 vagnar. Här uppstår så de första frågorna;

Omnumrering skedd, men vilket år?
Skedde omnumreringen i löpande ordning från tidigare numrering (som var spridd), men en vagns saknas, vilken i så fall (bör vara 97 174)?
En notering i särtrycket är att R-t vagnarna hade 800 mm höga sidolämmar som var fällbara såväl in som utåt. Detta skall tydligen skilja sig gentemot R-vagnarna, är detta en sentida ombyggnad eller en ursprunglig?

I särtrycket från 1983 saknas vagnarna vilket tyder på att dessa skrotats/utrangerats mellan 1971 och 1983, var finner jag uppgifter om vagnsindividernas slopnings/skrotningsår?

Låt oss ta ett exempel på en vagnsindivid Ob 97 174 som tillhör de senaste levererade vagnarna men som faktiskt saknas Särtrycket 420 från 1967, vad hände med denna individ som tydligen saknas vid omlittrering/numrering till litt R?

Ola Ahlström
Malmö


Skrotad vid en större urspårning?


Hela tråden: