Mast vid SJs omformarstation i Husbyborg (Järnväg allmänt)

av Sven A ⌂, Uppsala, Saturday, March 25, 2023, 10:52 (68 dagar sedan)

Hej!
Är uppväxt i Husbyborg strax utanför Uppsala.
Håller på att skriva lite om nutida historisk företeelser i det området, med ledning främst av bilder i familjens fotoalbum och egna minnesintryck från 70-talet i en Facebook-grupp "Uppsala från förr".
I grannskapet fanns SJs omformarstation och den avhandlades i det senaste publicerade alstret. Omformarstationen avvecklades 1996 och uppgifter runt just den anläggningen inte längre omfattas av sekretess.
Facebook inlägg om omformarstationen i Husbyborg
Observera att inlägget är skrivet populistiskt och omfattar inte alla tekniska detaljer. Dvs förenklingar är gjorda.

För nästa avsnitt håller jag på med lite efterforskningar som kanske gruppens medlemmar kan hjälpa till med.

På bilderna syns det några master bakom anläggningen. Den kortare, var SJs mast och enligt uppgift var det en fd belysningsmast från Uppsala bangård (?). Den tydligaste bilden på masten är bild 5 i Facebook-inlägget.
Det kan vara av den typen som finns i bakgrunden på denna bild? Masten i Husbyborg verkar dock vara högre.
Belysningsmast i bakgrunden
Har ett bekant från Banverket som hade som en av arbetsuppgifterna att byta ut flygvarningslamporna som var monterad i masten.
Den hade ingen installation av någon utrustning när han utförde uppgifterna i tidsspannet 1967-1971.
Masten demonterades oktober 1971 och blev efter det lagd i upplag strax intill ett tiotal år.
Foto från familjealbum vid demonteringen.
[image]

På samma plats monterade efter några år en ny mast för SJs driftradio mm.
Men mina frågeställningar rör den första masten:
Var det en fd belysningsmast?
Kom den från Uppsala? Dvs flyttades vid elektrifieringen 1933?
Varför monterades den där mitt i en skogsbacke utan synbar uppgift?
Och om ni har andra uppgifter som kan vara intressanta ur ett historiskt perspektiv.


Hela tråden: