Lastplats vid EKJ (Bana)

av arjesko, Saturday, March 25, 2023, 17:31 (66 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Fanns det någon lastplats vid Engelholm-Klippans järnväg ?


Ja, Lyckås-Rösa vid km 22,6 (räknat från Ängelholm) var lp 1/5 1907 till 1920-talet. Härefter håll- och lastplats (Järnvägsdata med trafikplatser SJK nr 83). Det fanns flera håll- och lastplatser men du frågar specifikt efter lastplatser. Skaffa gärna Järnvägsdata (om den går att få tag i) för där hittar du mycket information (och då behöver du inte fråga). Boken är ett "måste" för varje järnvägsintresserad.

Rolf Sten har mycket från Järnvägsdata på historiskt.nu


Hela tråden: