När kom huvudljussignal med försignalblink? (Järnväg allmänt)

av mikekris, Monday, March 27, 2023, 19:06 (65 dagar sedan) @ Anders_W

Vill minnas att jag har sett i filmen "En resa Stockholm - Göteborg 1927"att det nånstans mellan Stockholm och Södertälje visades minst en signal med signalbilden "Kör och vänta kör", så jag vågar nog säga att kombinerade ljussignaler då redan fanns vid mitten på 1920-talet när Västra stambanan elektrifierades klart. Fick också intrycket av att en 2-skens huvudsignal hade rött och grönt sken omkastat (om han då nu inte körde mot rött vill säga. Filmen är ju förstås svart-vit). Jag har nu inte sett på den här filmen på länge och VHS-bandarna finns, men är nu inte inkopplade. Får väl se den igen framöver och ändra till digitalt format då jag har en av- och inspelare som klarar det.

Filmen kom från ABB´s arkiv och VHS-rullen (som kanske även finns som DVD) gavs ut på Lavéns teknikhistoriska förlag för minst 20 år sen. Den är 36 minuter lång och är godis för eltågsdiggare.

Mvh Mikael K.


Hela tråden: