Sanduppvärmning i personvagnar (Järnväg allmänt)

av mamma Ulla, Åmotfors, Friday, April 14, 2023, 11:01 (228 dagar sedan) @ Fredrik Å

Hej! såg nu när jag läste detta igen att det gått 139 dagar sedan du skrev detta Harald. Tempus fugit!

"Man kan göra ett litet överslag på kapaciteten hos systemet. Cylinderns volym är 15,9 kubikdm enligt skissen i det första inlägget. Densiteten för torr sand är 1,6 kg per kubikdm. Alltså rymmer cylindern runda tal 25 kg sand. Jag har inte hittat någon uppgift om väremkapacitet för sand, men för granit är den 0,8 kJ/kg/grad. Den bör ju vara något liknande för sand, så då får vi 20 kJ/grad för en cylinder."

Jag har jobbat på med jobb och med uppsatsen som rullar på i bra takt och man börjar se ljuset i slutet av tunneln.

Jag tyckte direkt när du skrev detta om att räkna ut kapacitet på värmen i cylindrarna att det var väldigt intressant men sen så la jag den tanken någonstans i bakhuvudet och den dök inte upp igen för än igår eftermiddag.

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:550871/FULLTEXT01.pdf

i den här uppsatsen på sida 29 i dokumentet eller 35 i totala mängden sidor. så står följande:

"Massan sand beräknas genom densiteten för sand som är 1515 kg/m3
och volymen sand som
är 22,45 m3
till 34 010,69 kg. Specifika värmekapaciteten för sand är 0,8 kJ/kg·K, se bilaga
14. "

jag har enligt ritningar i skala räknat ut att själv sandcylindern utan lås och annat tjafs bör ha varit 882 mm lång och haft en diameter på 150 mm.

Så till min förfrågan och förhoppning, jag har läst och kolla runt på nätet men känner mig osäker på hur exakt man räknar ut detta och hur den matematiska formeln ska se ut. Jag behöver ju redovisa hur det räknades ut i uppsatsen.

Finns det en möjlighet att du eller någon annan på denna härliga sida kan bistå med den kunskapen och assistansen?

tack på förhand och för all hjälp och input än så länge!

Sapere aude!

Jag begriper inte vad den där uppsatsen handlar om, men det verkar som dom räknar på 5 graders temperaturskillnad.

I vilket fall. Mängden sand är i cylindern ju alltså ca 25 kg. Värmekapacitiviteten 0,8 kJ/kg·K. Då är frågan vilken temperaturskillnad man ska räkna med, dvs hur varm/het är sanden när man börjar, och ner till vilken temperatur kan man anta att det fortfarande fungerar att den ger värme ifrån sig. Säg från 300 C ner till 50 C, alltså 250 K temperaturskillnad.

W = m * C * deltaT = 25 kg * 0,8 kJ/kg·K * 250 K = 5000 kJ.
Om man jämför med ett vanligt värmeelement, säg ett som är på 1000 W, så motsvarar energimängden 5000 sekunder = en och en halv timme.


Hela tråden: