Lokplaceringar (ellok)? (Järnväg allmänt)

av Ola Ahlström, Thursday, May 18, 2023, 09:56 (15 dagar sedan) @ johanmmolin

Placering till distrikt framgår av Särtryck 77. I till exempel 1952 års utgåva framgår att Ub 165 tillhör VIII distriktet. En senare källa kan vara SLM där det till exempel framgår av 1971 års utgåva att Ub 165 även det året tillhör 8:e distriktet. Här är man något mer specifik och anger att Gävle med Borlänge, Bollnäs, Mora och Krylbo är distriktets viktigare lokstationer, vilken Ub 165 tillhörde framgår dock inte.

Så Särtryck 77 och SLM äldre utgåvor är en bit på vägen.

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden: