"Fördelning av bidrag till kulturarvsarbete 2023" (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Granis, Thursday, May 18, 2023, 10:34 (133 dagar sedan) @ Granis

”Mellan pekfingret och tummen” känns det som att TJF/ FAS fått god utdelning, liksom. Men så är de också duktiga på att söka -och få- bidrag. Vad jag också tycker är bra är att man verkar uppmärksamma ”utfärdsföreningarnas” svårigheter med att få och upprätthålla sina tillstånd för att kunna köra ö h t. SKÅJ och mfGDJ har fått bidrag för sånt arbete. Kanske skulle fler dylika föreningar söka för detta ändamål, även om de arbeten nämnda föreningar nu kan göra också kan komma dessa tillgodo?


/ L G


Hela tråden: