"Fördelning av bidrag till kulturarvsarbete 2023" (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Granis, Thursday, May 18, 2023, 20:08 (15 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Men vad är det som kostar pengar? Krävs externa konsulter för att hantera pappersexercisen? Eller är det frågan om utbildningsinsatser med externa lärare?

Det enkla svaret här är väl ”….jo, säkert”. Men varierar rimligen från förening till förening. Det är väl fortfarande så att många som engagerar sig i gammeltågsverksamheten gör det för att i första hand ”meka lok och klippa biljetter”. Att bli ”heltidsbyråkrat” står väl inte på de flesta aktivas önskelistor, liksom.

Dock har ju tiden och samhällsutvecklingen blivit som den blivit. Borta är de tider då man kunde ”snacka med SJ´s distriktschef” för att få ”köra på en godsbana”, eller enligt SJF690 på ”stambanan” (typ).

Då kanske inte de ideella krafterna räcker till -eller finns rentav- varför man helt enkelt måste betala för uppgiften/ arbetet. Kanske både för tillstånd och utbildningar. Det intressanta här är väl om företrädare för de som fått bidrag för dylika ändamål kunde berätta hur de motiverat sina (framgångsrika) ansökningar och hur de tänker använda pengarna. Samt hur arbetet kanske kan komma fler föreningar och verksamheter tillgodo, indirekt i varje fall?


/ L G


Hela tråden: