Kortast återbetalningstid (Järnväg allmänt)

av Lennart Petersen, Thursday, May 18, 2023, 23:49 (15 dagar sedan) @ Harald

Vilken järnvägsinvestering har gett kortast återbetalningstid ?
Kan det vara elektrifieringen av västra stambanan ?


Sådan tid är en social konstruktion, det är meningslöst att jämföra i synnerhet när det gäller statliga byggen.


Numera är det en social konstruktion, men när man började elektrifiera var det väl företagsekonomiskt motiverat. Investeringen skulle ge lägre driftkostnader.

Under 2:a världskriget ansågs det också vara strategiskt värdefullt att elektrifiera så blev mindre beroende på importerat kol .
Stambanorna norrut elektrifierades då och Börje Thoursie som arbetade vid projektet berättade om hur det hela tiden kom påtryckningar från militären att man skulle skynda på så mycket man kunde så hela landet knöts ihop med eldrift.
Men i övrigt så jämförde man ju med ångloksdrift och räknat på det viset var ju eldrift ekonomiskt fördelaktigt.
På 50-talet såg det ut som att det mesta av nätet skulle få eldrift men när diesel började komma, både som tunga linjelok och rälsbussar i Y6 generationen blev kalkylen inte så förmånlig och Gd Upmark satte ett stopp för elektrifieringsprojekten.
Några årtionden senare blev det ändå elektrifieringar .


Hela tråden: