Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Granis, Friday, May 19, 2023, 09:25 (129 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Jag tycker det är märkligt att inte MRO eller JHRF hjälper sina medlemsföreningar.

Hur vet du att det inte är så!? :-|

När en förening har klarat av sin ansökan, kan denna ansökan användas som mall för andra föreningar.

Mjaaa… så enkelt är det inte. Det finns exempel på när banor och föreningar fått sina ansökningar beviljade enligt formuleringar/ svar som andra sedan kopierat och inte fått dessa godkända. Kan tyckas märkligt, men olika handläggare gör om inte olika så hävdar ändå att bakomliggande förutsättningar är olika. Detta kan alltså tyckas märkligt, inte minst för just ”utfärdsföreningar” som i mångt och mycket kör med likadana fordon på samma banor.

Under pandemin stöttade MRO banor som blivit anmälda till kommunala hälsovårdsnämnder för att det var för trångt på och kring museitågen varvid de kunde bidra med ”standardformuleringar” där det hänvisades till Transportstyrelsens regelverk för järnvägstrafik, som banorna lyder under, och Folkhälsomyndighetens m fl regelverk och rekommendationer kopplade till kollektivtrafik =även museibanor. Och det hjälpte, så vitt jag har hört.

Men det är en lite (?) annan sak. De ”normala”, löpande, regelverken för att bedriva järnvägstrafik omfattar ju mycket. Allt från tekniska regelverk hur fordonen ska skötas till alkoholpolicy för personalen. Då är det mycket det ska petas i och definieras, såväl av de som söker som av de som ska bedöma och besluta. "Trafiktillstånd" är alltså många saker.


/ L G


Hela tråden: