Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Granis, Friday, May 19, 2023, 12:37 (15 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Sen tycker jag egentligen att det är hål i huvudet att en statlig myndighet betalar ut bidrag för att ansöka om tillstånd hos en annan statlig (alternativt unionstillhörande dvs ERA) myndighet.

Jag tror inte dessa pengar i första hand är ämnade för detta. Kanske inte ens alls. Utan för konsultarvoden o dyl för kunskaper och tid man saknar bland de ideella inom föreningen. Kanske även inom organisationerna. JHRF och MRO då. I "tillräcklig utsträckning" i varje fall.

Men det enklaste och bästa i denna konkreta fråga, kopplad till kulturarvsbidraget, är väl om föreningarna själva, mfGDJ och SKÅJ, kunde redogöra för ”hur och varför”….?


/ L G


Hela tråden: