Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Göran Kannerby, Friday, May 19, 2023, 12:40 (14 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Klipp och klistra är därför en fullständig omöjlighet eftersom varje verksamhet är unik efter att ha bedömt riskutsattheten i varje enskild verksamhet. Alla måste uppfinna hjulet på egen hand, annars sitter inte säkerhetsstyrningssystemet ihop med verkligheten. Det är den kompetensen att bygga system som fordras idag för att upprätta och förvalta ett tillstånd. Och då har vi implementeringen kvar, att få organisationen att förstå och dessutom acceptera de villkoren.

Och även om det hypotetiskt skulle finnas två identiska verksamheter är det rimligen så att TS handläggare har större anledning att ifrågasätta en ansökan som är en kopia av en tidigare insänd ansökan.


Hela tråden: