Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Överkörmästaren, Friday, May 19, 2023, 13:37 (422 dagar sedan) @ Granis

Sen tycker jag egentligen att det är hål i huvudet att en statlig myndighet betalar ut bidrag för att ansöka om tillstånd hos en annan statlig (alternativt unionstillhörande dvs ERA) myndighet.


Jag tror inte dessa pengar i första hand är ämnade för detta. Kanske inte ens alls. Utan för konsultarvoden o dyl för kunskaper och tid man saknar bland de ideella inom föreningen. Kanske även inom organisationerna. JHRF och MRO då. I "tillräcklig utsträckning" i varje fall.

Men det enklaste och bästa i denna konkreta fråga, kopplad till kulturarvsbidraget, är väl om föreningarna själva, mfGDJ och SKÅJ, kunde redogöra för ”hur och varför”….?


/ L G

Oops. Jag hade inte läst avgiftsföreskrifterna på ett tag, jag ser nu att museiorganisationer redan är befriade från avgift vid tillståndsprövning för SSC.

Egentligen tycker jag att man borde klara själva arbetet med föreningens intellektuella resurser. Säkerhetsstyrningssystemet ska ju förvaltas också, och man behöver ju veta vad det är man har uppfunnit.


Hela tråden: