Prinsfors hållplats, vart tog väntkuren vägen? (Järnväg allmänt)

av Jöran Johansson ⌂, NÖ Småland, Friday, May 19, 2023, 19:24 (14 dagar sedan)

På Bankeryds Hembygdsförenings webbsida kan man läsa:

"Den 12 december 1960 baxade SJ:s mannar upp Prinsfors anhalts väntsal på en transportvagn f v b till Laxå, efter att tjänat som väntsal med värme och telefon i ett tjugotal år. Och några år senare togs den 100 meter långa perrongen bort."

Det kunde vara intressant att veta vad väntkuren fick för användning. "SJ:s mannar" och järnvägstransport(?) kan ju tyda på att det var fortsatt användning i järnvägens tjänst som väntade.

Är det någon som känner till denna byggnad och dess öde? Kanske till och med har en bild?


Hela tråden: