Norrköping för 45 år sedan (Järnväg allmänt)

av Stig Lagergren, Friday, May 19, 2023, 22:06 (14 dagar sedan) @ bengt24

Jag var med om att köra många södergående tåg från Norrköping men minns inte hur ordergivningen gick till, stod det i tjänstetidtabellen eller fick man order på S11 och i så fall från vilken station?

Det stod i tjänstetidtabellen. De flesta tåg hade väl påskjutning bara en period på hösten. Några hade det hela året, nattågen och Lapplandspilen t.ex.
Själv upplevde jag det bara ett par gånger under utbildningen.
När upphörde påskjutningen?


Hela tråden: