Norrköping för 45 år sedan (Järnväg allmänt)

av Bengt H, Värnamo, Friday, May 19, 2023, 23:36 (14 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Jag var med om att köra många södergående tåg från Norrköping men minns inte hur ordergivningen gick till, stod det i tjänstetidtabellen eller fick man order på S11 och i så fall från vilken station?


Det stod i tjänstetidtabellen. De flesta tåg hade väl påskjutning bara en period på hösten. Några hade det hela året, nattågen och Lapplandspilen t.ex.
Själv upplevde jag det bara ett par gånger under utbildningen.
När upphörde påskjutningen?

Påskjutning till stationsgränsen av vissa tåg under lövhalkeperioden pågick åtminstone en bra bit in på åttiotalet. Det var alltså inte fråga om någon "äkta" påskjutning eftersom den höll sig inom stationens gränser och inte fortsatte ut på linjen.


Hela tråden: