Norrköping för 45 år sedan (Järnväg allmänt)

av S-O Johansson, Saturday, May 20, 2023, 18:00 (133 dagar sedan) @ Cargoman

Om jag inte minns fel så skulle man trycka ihop lite mot tåget efter avgångssignal. Sedan skulle föraren på tåget som fick påskjutning ge ljudsignal " öka farten" som skulle besvaras med "uppfattat", en kort ljudsignal, varefter man man ökade farten tills man kom upp i 40 eller närmade sig stationsgränsen.
Det här med ljudsignalering fick man sluta med i början 80-talet efter klagomål från omkringboende. Samma ordning som tidigare men istället fick man gå mer på känn när man skulle öka farten. På hösten fanns det en speciell tur från eftermiddag till tidig natt, tågen 207 och 243, för påskjutning.


Hela tråden: