80010 ? (Fordon: lok)

av Anders Jansson, Saturday, May 20, 2023, 21:54 (13 dagar sedan) @ Bertil Bengtsson

Vad var det för lok som SJ lånade in?
Det lok som SNJ hyrde något år senare hade tillverkningsnummer 500003, så det torde det inte heller vara.
Berra

Jag har bara tillgång till information från diarieblad för Mbr 320/53 (anskaffningen av T2). Där framgår inte vilket specifikt lok som lånades in från MaK, Initiativet kom dock från MaK under pågående upphandling varför det rimligen bör ha varit ett lok som hade betydande likheter med blivande T2. Om vi till det lägger att MaK 800010 skall ha tillverkats 1953 så ligger det nära till hands att det var just det loket.

Det inlånade loket skall ha provats på bland annat 25 maskinsektionen vilket torde kunna uttydas Halmstad-Nässjö och/eller Borås-Alvesta.

MaKs erbjudande bör kunna återfinnas i Mbr dnr 320/53 i Mbr serie E1. Möjligen så kan det även finnas intressant info i 25 maskinsektionens arkiv.


Hela tråden: