Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Överkörmästaren, Sunday, May 21, 2023, 06:17 (13 dagar sedan) @ Jan Langstrom

Oops. Jag hade inte läst avgiftsföreskrifterna på ett tag, jag ser nu att museiorganisationer redan är befriade från avgift vid tillståndsprövning för SSC.


SSC? Ringer inte någon klocka i mitt huvud.

Egentligen tycker jag att man borde klara själva arbetet med föreningens intellektuella resurser. Säkerhetsstyrningssystemet ska ju förvaltas också, och man behöver ju veta vad det är man har uppfunnit.


Jag har sysslat med detta i flera år. Antingen har komplexiteten i förordningarna ökat väsentligt eller så är mina intellektuella resurser på upphällningen. Det skulle vara intressant att se vad överkörmästaren översätter t ex nedanstående i praktiskt resultat.

6.1.1 Organisationen ska utföra övervakning i enlighet med förordning (EU) nr 1078/2012 i syfte att
a) kontrollera att alla processer och förfaranden i säkerhetsstyrningssystemet, inbegripet de driftsmässiga, organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna tillämpas korrekt och att de är ändamålsenliga,
b) kontrollera att säkerhetsstyrningssystemet tillämpas korrekt som en helhet och huruvida det uppnår de förväntade resultaten,
c) undersöka om säkerhetsstyrningssystemet uppfyller kraven i denna förordning,
d) fastställa och genomföra korrigerande åtgärder och utvärdera åtgärdernas ändamålsenlighet (se 7.2 Kontinuerlig förbättring), vid behov, om eventuell bristande efterlevnad av punkterna a, b och c upptäcks.

6.1.2 Organisationen ska regelbundet övervaka hur säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter utförs inom organisationen, på alla nivåer, och ingripa om dessa uppgifter inte utförs ordentligt.

Vill någon slå upp detta, finns det i förordningen (EU) 2018/762 (och det är inte det enda kravet, precis).

Räcker inte det, läs gärna igenom (EU) 2019/779 också. Allt detta måste vi rätta oss efter. Och har vi inte dokumenterat det, finns det inte.

Ja när det gäller just de där punkterna så är nog iofs mina intellektuella resurser också på upphällningen. Och inte blir humöret bättre om myndigheten vid en revision plötsligt underkänner det som de accepterat vid tillståndsprövningen. Sen ska man analysera grundorsaken till avvikelsen. Och om då inte ens ”förstod inte förordningen” accepteras som grundorsak så får man väl prova med just ”vi är dumma i huvudet”.

Men det jag egentligen menar är att jag är tveksam till hur en förening (eller för den delen ett företag) ska kunna förvalta sitt säkerhetsstyrningssystem om de måste ta till konsulthjälp för att få igenom tillståndsansökan. Vem är det som kan systemet efter en sådan insats, liksom?


Hela tråden: