Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Överkörmästaren, Sunday, May 21, 2023, 09:35 (420 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Jag tycker det är märkligt att inte MRO eller JHRF hjälper sina medlemsföreningar.
När en förening har klarat av sin ansökan, kan denna ansökan användas som mall för andra föreningar.


MRO:s tidigare ordförande Ragnar Hellborg drog igång ett mycket värdefullt arbete genom de säkerhetskonferenser som anordnas varje vinter. Viktiga inslag på dessa konferenser är att tolka och diskutera nya regelverk, att dela erfarenheter och att stötta varandra i att utveckla säkerhetsarbetet. Även JHRF har motsvarande konferenser för sina föreningar - som till viss del har andra utmaningar, så jag tycker att du har fel när du påstår att MRO och JHRF inte hjälper sina medlemsföreningar.

Men, som Micke Carlsson redan har poängterat, när det gäller att gå hem på kammaren och snickra ihop sitt säkerhetsstyrningssystem, för att sedan tillämpa det i verksamheten, då är det upp till tillståndshavaren själv att fixa det. Där kan inte MRO eller JHRF göra jobbet.


Jag tror att det mest värdefulla vore om andra föreningar "delar med sig" av sina system. MRO/JHRF skulle kunna administrera detta.

I princip är systemen offentliga handlingar och skulle kunna begäras ut från TS, men varför krångla till det så?

Det som är uppladdat i ERA:s databas och tillgängligt för Transportstyrelsen är väl inte nödvändigtvis ens en allmän handling?


Hela tråden: