Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Kaitsu ⌂, Oxelösund, Sunday, May 21, 2023, 10:10 (12 dagar sedan) @ Göran Kannerby
Redigerad av Kaitsu, Sunday, May 21, 2023, 10:29

När det gäller att anlita en konsult för tillståndsprocessen, så handlar det inte bara om att skapa en ansökan. Vi gjorde detta arbete under förra året!

De är som många beskriver i dag ett stort och betungande arbete att på ideell basis bedriva trafik på det statliga 1435 nätet.

Jag har själv deltagit i arbetet med tre ansökningar för Sörmlands Veteranjärnväg, eftersom tillstånden gäller i fem år och måste sökas om efter det. Vid varje ny ansökan, som även inneburit nya tillståndsformer, har det tillkommit en mängd nya krav och regelverk. EU-direktiv gäller direkt de beslutas och måste även implementeras i verksamheten även mellan ansökningarna.

Men en ansökan bygger på att föreningen/företaget har ett säkerhetsstyrningssystem med rutiner för arbetet, klara målsättningar och regelbundenhet i uppföljning och riskbedömningar etc.

Att ta hjälp av en konsult i skapandet av regelverket betyder inte att någon annan gör jobbet. Denne konsult kan fungera som mötesordförande och sekreterare för den arbetsgrupp inom organisationen som arbetar med regelverket. Konsulten får betalt för att ta den tid som krävs och kan därmed stötta upp arbetet och renskriva dokumenten efter arbetsgruppens beslut etc.

Det kan vara bra att ha någon med sig som håller koll på strukturen, som ställer ”dumma frågor” och får de aktiva att tänka till, Hur ska vi arbeta, hur ska vi göra för att uppfylla kraven? Vilka regler styr vad?

Vi arbetade under många månader i arbetsgrupper där vi gick genom regelverket punkt för punkt, beslutade om arbetssätt, beskrev rutiner, satte upp säkerhetsmål och indikatorer för säkerheten, hur ska vi förvalta ECM, vilka risker finns med infrastrukturförvaltning, krävs speciella krav, riskbedömningar etc. Konsulten skrev sedan ut dokumentationen och arbetsgruppen gick igenom dessa vartefter, justerade och diskuterade, Är det så här vi sa. Ny uppdatering av texten och så började vi om. läsa, diskutera, justera....

Så istället för att det ska sitta en större grupp aktiva och skriva dokument och hålla koll på att arbetet fortskrider, så tog konsulten det administrativa, vilket sparade massor med tid för organisationen att istället jobba med innehållet i regelverket, så att alla inblandade hade kontroll över vad som gäller i vårt regelverk

Och jämför man vårt första tillstånd med det som nu gäller med de regelverk som styr, så är det som natt och dag. De som inte arbetat med järnvägsregler under de senaste 5 åren känner nog inte ens igen sig om de börjar läsa kraven och regelverken som styr.

Och att kopiera någon annans tillstånd, nej, glöm det. Det är verkligen inte applicerbart rakt av. Det som kan användas är väl en form av grundstruktur, men den finns ju redan om man följer regelverket och beskriver frågorna i samma ordning.

Men redan i dag pågår ju dialog mellan flera av föreningarna när det gäller den här typen av frågor, vi sitter inte på våra dokument inlåsta i kassaskåp. Föreningarna har dialog, stöttar varandra i frågorna, diskuterar hur man tolkat regler och beskriver varandras arbetssätt.

Så att bedriva trafik i dag kräver att det finns många personer som vill vara mer engagerade administrativt än operativt och inser att skruva på lok och vagnar får göras mellan dokumenthanteringen, inte tvärt om. Och detta är ett svårt läge för alla föreningar, för att få nya aktiva medlemmar på de premisserna gör det inte lättare.

--
Kai, Oxelösund
www.fsvj.se


Hela tråden: