Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Jan Langstrom, Sunday, May 21, 2023, 12:45 (12 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Och att kopiera någon annans tillstånd, nej, glöm det. Det är verkligen inte applicerbart rakt av. Det som kan användas är väl en form av grundstruktur, men den finns ju redan om man följer regelverket och beskriver frågorna i samma ordning.


Jag skrev inget om att "kopiera". Tvärtom kan det vara så att man läser hur någon annan lagt upp sitt system och inser att man ska göra på ett helt annat sätt. Framförallt om man kan jämföra flera föreningar kan man få större förståelse för vad som passar bäst för den egna.

Framförallt tror jag detta skulle kunna vara till hjälp för uppdateringar baserat på ändrade krav.

Javisst. När jag läst andra föreningars dokumentation har jag aldrig kopierat något direkt. Men då och då inträffar "det där hade jag inte tänkt på" eller "så kan man väl inte göra". I båda fallen medför det sannolikt att ens egna dokument förbättras.

JHRF är helt klart till för medlemmarna. Men JHRF är också sina medlemmar och det är de som måste delta i samarbetet - det räcker inte med en säkerhetskonferens om året. Jag försökte nyligen diskutera begreppet säkerhetskritisk komponent, men det var svårt att få någon konsensus om det.

Våra problem kan kanske sammanfattas i att förordningarna (som i all välmening tar upp viktiga saker) är skrivna för stora företag med ett dussintal anställda på säkerhetsavdelningen. Och i och med att de är förordningar gäller de rakt av och det finns små möjligheter att göra nationella avsteg.

(Någon skrev ovan att direktiv gäller direkt de beslutats, vilket är fel eftersom riksdagen först måste besluta om lagar för att genomföra direktiven.)


Hela tråden: